Centar za mlade

Konferencija o Centru za mlade

Info zona je 14. studenog organizirala konferenciju koja je okupila sudionike iz splitskog makroregionalnog područja - mlade, stručnjake za rad s mladima, predstavnike javnih tijela zaduženih za mlade te donositelje politika koje utječu na kvalitetu života mladih. Konferencija je dala odgovore na pitanja o programu i uslugama splitskog Centra za mlade te o optimalnom modelu upravljanja.

PREUZMI PUBLIKACIJU "CENTAR ZA MLADE KAKAV ŽELIMO" (.pdf)